Agnieszka Sadło

Magister psychologii.
Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.
Psychoterapeuta – ukończony podyplomowy kurs psychoterapii atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Mediator sądowy.
Doradca okołotestowy HIV/AIDS.
Biegła ad hoc w zakresie zbierania informacji na temat używania substancji psychoaktywnych.
Asystent psychodramy w trakcie szkolenia.
Uprawnienia do samodzielnego prowadzenia hipnoterapii.

Doświadczenie

Od 15 lat pracuję jako psychoterapeuta uzależnień w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Lublinie, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową. Posiadam doświadczanie w interwencji kryzysowej, zdobyte w trakcie wieloletniej współpracy z Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie.

Od kilkunastu lat pracuję również w Katolickim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE” jako psycholog i psychoterapeuta, prowadząc doradztwo psychologiczne, psychoterapię indywidualną i rodzinną. W „AGAPE” angażuję się również w pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

​Posiadam doświadczenie w prowadzeniu treningów, warsztatów i szkoleń z zakresu kompetencji psychospołecznych, uzależnień, zwłaszcza od mediów elektronicznych i hazardu.

​Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i ich rodzicami, zdobyte m.in. w trakcie pracy jako psycholog
w lubelskich żłobkach.

​Od wielu lat zajmuję się psychoterapią par i małżeństw.

Stale superwizuję swoją pracę.

Chronologia

 • ​2016 – do chwili obecnej: prywatny gabinet Psychoterapia Agnieszka Sadło.
 • ​2017: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Chmielewskiego w Lublinie.
 • ​2006 – do chwili obecnej: Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „AGAPE” ul. Bernardyńska 5. Konsultant w Ośrodku Pomocy Ofiarom Przestępstw.
 • ​2006 – 2014: Całodobowy Telefon Zaufania przy Centrum Interwencji Kryzysowej, ul. Probostwo 6a, w Lublinie (placówka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, ul. Grodzka 7).
 • ​2005 – 2011: Miejski Zespół Żłobków w Lublinie.
 • ​2003 – 2004: Środowiskowy Dom Samopomocy, Łęczna, ul. Akacjowa 11.
 • ​2003 – do chwili obecnej: Ośrodek Leczenia Uzależnień, ul. Karłowicza 1 w Lublinie.
 • 2003: Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom „Siloe”, Lipsko, powiat Zamość.
 • ​2001: Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny przy Sądzie Wojewódzkim w Zamościu: praktyka studencka.

​Wykształcenie

 • ​2017 – 2018 – Kurs hipnozy prowadzony przez Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą w Krakowie.
 • 2013 – 2017 – Podyplomowy kurs psychoterapii w orientacji psychodynamicznej, pod kier. dr hab. Andrzeja Cechnickiego (Laboratorium Cogito, Kraków), atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Kurs stanowi również pierwszy etap do otrzymania certyfikatu asystenta psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy.
 • ​2015 – Kurs na doradcę okołotestowego HIV/ AIDS, organizowany przez Polską Fundację Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”, Warszawa.
 • ​2011 – 2012 – Studium Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia – Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa, akredytowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • ​2008 – 2010 – Podyplomowe szkolenie „Podejście systemowe w terapii rodzin”, organizowane w ramach Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii, przygotowujące do certyfikatu psychoterapeuty PTP (uprawniające do przeprowadzania psychoterapii rodzin i małżeństw).
 • ​2006 – Ośrodek Konsultacyjno-Mediacyjny w Lublinie – szkolenie w zakresie mediacji sądowej.
 • ​2004 – 2005 – Katolicki Uniwersytet Lubelski – Podyplomowe Studium Profilaktyki i Terapii Uzależnień,
  Instytut Nauk o Rodzinie, akredytowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
 • ​1997 – 2002 – Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii,
  kierunek – psychologia, specjalizacja – psychologia kliniczna.