W gabinecie Psychoterapia Imago prowadzą konsultacje następujący specjaliści:

Bogusława Urbaniuk

Psycholog, specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta poznawczy.

Wykształcenie:

Psycholog , absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.
Ukończyłam 4-letnią Szkołę Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Centrum CBT w Warszawie.
Uczestniczyłam w specjalistycznych szkoleniach z zakresu terapii odwykowej i substytucyjnej (Nancy-Francja), rozwiązywania problemów dotyczących zapobiegania przemocy w rodzinie (Polska, Niemcy i Holandia), w specjalistycznych szkoleniach w PARPA w Warszawie.

Doświadczenie :

Od wielu lat kieruję pracą w Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Lublinie – pracuję w zespole terapeutycznym jako psychoterapeuta.
Członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego w Lublinie do Spraw Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie.
Pracuję w Centrum Medycznym „Sanitas” w Lublinie w ramach prywatnej praktyki. Pracuję w nurcie poznawczym
i integracyjnym dobierając optymalne strategie i procedury terapeutyczne do specyfiki problemów pacjenta.
Biegła sądowa w zakresie uzależnień Sądu Okręgowego w Lublinie.

Zainteresowania zawodowe:

Psychoterapia indywidualna – uzależnienia (alkoholizm, złość, hazard), współuzależnienia, zaburzenia lękowe, depresyjne, zaburzenia zachowania, terapia z dorosłymi dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych (DDA, DDD), praca terapeutyczna ze sprawcami przemocy, psychoterapia grupowa, poradnictwo psychologiczne, interwencje kryzysowe, konsultacje.

Telefon: +48 692 627 499

Konrad Krawczyński

Specjalista psychiatra

absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od 2010 r. pracownik SPSK nr 1 w Lublinie.
Aktualnie lekarz Oddziału Psychiatrycznego z Oddziałem Interwencji Kryzysowych i Psychogeriatrią SP ZOZ w Łukowie, Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie oraz Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej dla Pokrzywdzonych Przestępstwem w Siedlcach.
W ostatnich latach pracowałem w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Lublinie, Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Miejskiego w Siedlcach.
Przyjmuję pacjentów w gabinecie prywatnym w Lublinie i Warszawie.

Zajmuję się diagnostyką i leczeniem zaburzeń oraz chorób psychicznych u dorosłych, w tym:
– uzależnieniami,
– zaburzeniami nastroju,
– zaburzeniami lękowymi,
– zaburzeniami osobowości,
– zaburzeniami snu,
– zespołami otępiennymi,
– psychozami,
– poradnictwem dla osób współuzależnionych.

Posiadam doświadczenie akademickie, jestem współautorem publikacji naukowych, obecnie piszę rozprawę doktorską dotyczącą problemu uzależnienia od alkoholu i zaburzeń odżywiania wśród kobiet.

Nieustannie szkolę się podczas warsztatów, wykładów i konferencji. W zeszłym roku rozpocząłem kurs psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym CTPB w Warszawie. Interesuję się szeroko rozumianą filozofią umysłu i neurokognitywistyką.

Telefon:  +48 576 010 300

Ludmiła Konefał

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta.

Specjalizuję się w pracy z osobami z syndromem DDA, osobami uzależnionymi i współuzależnionymi.
W 2005 roku ukończyłam psychologię i socjologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od wielu lat prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową dla osób wychowujących się w rodzinach z problemem uzależnień.
Na co dzień zajmuję się także wspieraniem zmian u osób uzależnionych od alkoholu, hazardu, seksu, zakupów, Internetu i komputera.

– ukończyłam specjalistyczne szkolenie z obszaru terapii rodzin w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii (2,5 roku),
– Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia,
– Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia,
– Studium Psychoterapii Uzależnień w Centrum Edukacji  Doradztwa i Rozwoju w Czarnym Borze,
– Szkołę Trenerów Profilaktyki i Terapii Uzależnień Behawioralnych w Krakowskim Towarzystwie Medycznym.

Posiadam certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień nr 1183 wydany przez Państwowa Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Współpracuję z lekarzami psychiatrami.

Telefon: +48 888 506 491